Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

(PANWINK/GUANHOON) Tiểu thỏ ngu ngốc!

Giới thiệu truyện:

Đọc rồi biết giới thiệu dài dòng mất thời gian không like thì click back!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: