Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

(Oneshot)[HoZi] Sayonara

Đăng bởi: TamVy00525

Cập nhật: 09-06-2018

Tag:#hozi#seventeen#soonhoon


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Sayonara-trong tiếng Nhật nghĩa là "tạm biệt", và họ chỉ dùng khi biết chắc rằng họ sẽ không được gặp nhau nữa. Anh và cậu cũng vậy...dù 2 trái tim ở chung 1 chỗ nhưng anh và cậu sẽ không gặp được nhau nữa.

Danh sách chương: