Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

(OhmNanon) - KHÔNG BẰNG

Giới thiệu truyện:

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD "Mình gặp nhau được không" "Để làm gì" "Ôm một cái rồi về" "..." Mọi thứ chỉ là tôi tưởng tượng, đừng áp dụng cho nhân vật ngoài đời. Vui lòng đừng đem con tui đi đâu.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: