Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[OC] KnY|| Hoa tàn người khuất

Giới thiệu truyện:

Kimetsu no Yaiba Trồng một cây hoa bên đồi, chờ ngày hoa nở. ...... Creator: SANG Category: Fanfiction, adventure, action,... Pairing: Kibutsuji Muzan x Ubuyashiki Uesai Rất nhiều chi tiết khác so với nguyên tác. Bìa: genkaiwo_koero

Danh sách chương: