Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[nữ công nam thụ, Bts×you] Alley Cat

Giới thiệu truyện:

Ánh sáng của cuộc đời tôi✨☀️ là em (Nhất công đa thụ ) Tác giả : thiennhi Chuyện chỉ dựa vào trí tưởng tượng của tác giả và có một vài tri tiết không phải sự thật H+++++ Tên nhân vật mình lấy đại thôi nha, trùng ai thì mình xin lỗi nhé

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: