Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[NP] Cuộc sống sau khi được trả tự do

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Gấu bự Thể loại: Nhất thụ đa công, ngược. Công chiếm hữu, thụ cường Lưu ý: Có cưỡng bức tình dục

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: