Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

nomin | abo | săn tình

Giới thiệu truyện:

- đứa bé này không phải của cậu đâu lee jeno, nên đừng đuổi theo tôi nữa. . drop lowercase start: 8/7/2021 written by: @ahnsarang_

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: