Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Những spell thú vị về các nguyên tố

Giới thiệu truyện:

Như tiêu đề, mình sẽ tập hợp những spell thú vị về element. Nó có thể sẽ không hoạt động trong lần thử đầu tiên hoặc bạn chọn sai nguyên tố. VD: nguyên tố của bạn là không khí nhưng bạn lại chọn lửa hay nước vv nó có thể hoạt động (nhưng rất ít, vì con người hình thành từ 4 nguyên tố chính mà) hoặc không.

Danh sách chương: