Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Nhật Ký Mây Mưa Với Bạn Cùng Nhà.

Giới thiệu truyện:

Câu chuyện bối cảnh hiện đại. Hai nữ nhân đã chuyển từ mối quan hệ bạn bè lên một cảnh giới khác từ những khám phá đầy dục tính như vậy :D. H Văn nặng lắm nha cả nhà.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: