Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

nhật kí đưa anh đến với em | vmin

Đăng bởi: -vyeminnt

Cập nhật: 24-05-2018

Tag:#bts#vmin


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

phải chăng là nhờ quyển nhật kí? quyển nhật kí năm ấy? hay phải chăng là định mệnh định sẵn anh phải yêu em.

Danh sách chương: