Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

❄[Ngưng tuyển] Nhân Sự❄

Đăng bởi: Wintery_Team

Cập nhật: 20-05-2018

Tag:#team#wintery


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Xin chào, chúng tôi là Wintery Team! Đây là nơi tuyển mem của team, còn ngần ngại gì nữa mà không tham gia với chúng tôi? Hoan nghênh tất cả mọi người!

Danh sách chương: