Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

☄Ngẫu Long - 1 Đời, 1 Kiếp, 1 Lời Hứa

Giới thiệu truyện:

Mọi người hãy đọc truyện: Ngẫu Long - Đại Kết Cục. Rồi hãy qua đọc truyện này nha, nếu không chắc sẽ không hiểu đâu. Trong đây có sử dụng mấy lời thoại trong phim nha! Truyện này mở ra 1 chương mới cho cặp đôi chính của chúng ta. Họ có 1 lần nữa mà chia xa hay không? Tác giả: Centernova. Truyện có tất cả 77 chương. - Văn án: 1 chương. - Giới thiệu: 1 chương. - Chính văn: 62 chương. - Ngoại truyện: 13 chương. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: