Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Nếu chó sói yêu cô bé quàng khăn đỏ

Giới thiệu truyện:

anh là 1 con sói mà ai cũng ghét bỏ, em là cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu ai cũng quý mến

Danh sách chương: