Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

NBN Thần Điêu+BH Ỷ Thiên

Đăng bởi: vonguu96

Cập nhật: 04-12-2019

Tag:#bh#cổđại#nbn


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Thể loại : Nbn , ảo , cổ trang , đồng nhân , bh N/v chính : Dương Tử Hiên /... N/v phụ : dương quá , quánh tĩnh , đông tà .... Tình trạng : không biết P/s Xem nhiều người viết qua cũng muốn thử sống đào một cái hố trôn mình các đạo hữu lượng thứ muội

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: