Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

NamJoon | Ân nhân

Giới thiệu truyện:

"hắn là ân nhân của tôi nhưng tôi lại không muốn trả ơn hắn ta và ngược lại" Lưu ý!! : tất cả địa điểm, nhân vật và khoảng thời gian trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐛𝐲: #𝐇𝐀𝐍𝐍

Danh sách chương: