Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

My Love

Giới thiệu truyện:

Cp : RanRinKaku x Izana, SanzuKoko x Mikey - Tui vả Izana bot quá mọi người ơi nên đào ra fic này ಡ ͜ ʖ ಡ Bối cảnh : Trong một lần đi làm nhiệm vụ đến cô nhi viện lúc nhỏ Izana và Kakuchou ở thì vô tình Ran, Rindou, Sanzu và Kakuchou lại trở về quá khứ gặp Izana lúc nhỏ 26/9/2021 - ??? 🚫 Có OOC 🚫 🚫 Có chi tiết R18 🚫 🚫 Hãy cân nhắc trước khi đọc 🚫

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: