Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành)

Giới thiệu truyện:

hắc đạo, hành động, ngược luyến tàn tâm, sủng ngọt, tra Nam, lạnh lùng công- lạnh lùng xinh đẹp thụ,kết HE

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: