Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

(Mitake) (ABO)kế hoạch giết chết Sano Manjirou

Đăng bởi: rayblack0310

Cập nhật: 14-01-2022

Tag:#abo#bl#mitake#nguoc


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Sẽ thế nào nếu Takemichi ở tương lai 12 năm sau bị hắc hoá và quay trở về quá khứ 10 năm trước để lên kế hoạch giết chết mikey . Takemichi vừa là main vừa là phản diện :3 thể loại: Ngược, BL, ABO

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: