Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Ma Đạo Đồng Nhân Thập Cẩm

Giới thiệu truyện:

Thường là sưu tập những câu hỏi hoặc những đoạn truyện ngắn của các CP đam mỹ hoặc fun facts hoặc cái gì đó t đột nhiên tìm thấy :V Đù!!! Tui quắn Vong Tiện quá đâm ra toàn Vong Tiện nên xin phép đổi tên :))) Mọi người vào đây để ngặm nhiều cẩu lương hơn nhé! Page: Cẩu Độc Thân Chỉ Thích Gặm Cẩu Lương https://www.facebook.com/donthancau

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: