Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[Lý Giản] Vui mừng gặp gỡ

Giới thiệu truyện:

Tác giả: 池上残春 Đồng nhân Yêu một kẻ ngốc, cp chính Lý Giản, cp phụ Nguyên Cố, Quần Tú... và một đống vai phụ là nhân vật trong hệ liệt 188 của Thủy Thiên Thừa. Lôi: Cưỡng chế yêu, ABO sinh tử, PUA, truy thê hỏa táng tràng , ngược.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: