Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Lũ Chuột Trong Tường

Giới thiệu truyện:

Một trong những câu chuyện kinh dị nổi tiếng nhất của H.P Lovecraft, tuy không thuộc vũ trụ Cthulhu, nhưng lại thấm đẫm tinh thần kinh dị trong văn chương của ông.

Danh sách chương: