Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Lời chẳng nên thơ.

Đăng bởi: lllemm

Cập nhật: 05-09-2020

Tag:#hanbin#poems


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Có một cái gì đó ở đây.

Danh sách chương: