Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Logryeon - Quan Hệ Bất Chính

Giới thiệu truyện:

Tác Giả: Nhậm Bình Sinh Editor: Nhà có 6 người (Lustaveland), Sườn xào chua ngọt (TruyenHD.com) Editor: Vermouth Thể loại: Ngoại tình, ngôn tình, sắc, cường thủ hào đoạt, ... Nguồn: s3.truyenhd.com Chuyển ver Logryeon, 2Seok ( Từ chap 35)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: