Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Liễu Bích Là Ta! Chính Ta!

Giới thiệu truyện:

Ta là ả ngốc? Sự sỉ nhục? Ta là Mercury . Đây là đây? Thế giới này gọi là Đấu Pháp Đại lục. Ở đây không có đấu khí hay pháp thể đều là thứ bỏ đi. ...... Tiền dùng để làm gì đương nhiên là làm việc thiện, trai đẹp để làm gì? Chỉ xếp sao việc thiện thôi. Liễu Bích một đạo chích ở thời hiện đại, người tình ở một không gian khác, nơi đây nam nữ bình quyền, nam hay nữ đều có thể đa nhân, nhưng liệu có tình yêu thật sự với thế giới máu tanh, với sự tàn khốc của chiến tranh, địa vị, mưu mô, tiền bạc... Họ có thể dùng chính bản thân để câu mồi hay ám toán bạn. Đoán xem Liễu Bích với sự giúp đỡ của Thái Bạch Kim Tinh, thay hình đổi cốt như thế nào? Đoán xem một Liễu Bích gian manh hay một Liễu Bích trọng tình trọng nghĩa. Đoán xem một tiểu đạo chích bá vương có thể có được tình yêu thật sự? Đoán xem nàng sẽ ra sao trong cuộc chiến với thần Công Bách Sắc Hoa khi luyện trinh nữ công? --- Tác giả: Côn Giả Vũ Nhi Nguồn: Thủy Tinh Phẫn - Thiên Đảo

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: