Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Giảo Xuân Bính *Gọi tôi là Quỳnh

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: