Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

| Lee Jinhyuk x Kim Wooseok | Mây

Giới thiệu truyện:

" Em nhẹ nhàng mong manh tựa áng mây, anh không dám nắm lấy vì sợ tổn thương em. " " Em nhẹ nhàng mong manh tựa áng mây, chỉ một cơn gió cũng có thể mang em đi mất. " " Em nhẹ nhàng mong manh tựa áng mây, anh sợ em sẽ tan biến ngay lúc này. " " Cuối cùng cũng không có cơn gió nào mang em đi cả. Là anh không đủ tốt để giữ em bên mình. "

Danh sách chương: