Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Lang (FULL)

Đăng bởi: jmiumiu

Cập nhật: 07-06-2021

Tag:#nhanthu#sắc


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

tình yêu giữa người và người sói

Danh sách chương: