Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

làm ơn thả ta ra đau quá... [Please let me out of the pain... ]

Đăng bởi: Chang-chan

Cập nhật: 22-08-2020

Tag:#bh#harem#kinhdi#vampire


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

truyện giới thiệu về một chú sói...mà thôi vào truyện đi rồi nói tiếp :))[The story introduces a wolf...just go to the story and continue :))]

Danh sách chương: