Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] - Lái máy bay

Giới thiệu truyện:

"Chị già, tôi thích chị. Làm ghệ tôi đi?" ❗thi thoảng có vài từ ngữ tục tĩu 🦊 Couple : Suna Rintarou × Y/n 🍁có thể ngược #ooc Một chiếc Suna ăn chơi.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: