Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

ĐỊNH MỆNH 🖤

Giới thiệu truyện:

Sẽ thế nào khi 6 cô gái đc chọn lạc vào thế giới đại dương bao la

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: