Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[Kỳ Hâm] Cuồng Dục

Đăng bởi: BaptongTMT

Cập nhật: 01-09-2021

Tag:#qixin


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

- Tác giả: Bắp -Cp: Kỳ Hâm -Văn Lâm -Hiên Tường -Nguyên Húc -Thế Loại: Sinh Tử Văn- Viễn Tưởng - Nội dung: Bộ truyện kể về tình yêu của Vampire, Cậu( Đinh Trình Hâm) và Hắn (Mã Gia Kỳ)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: