Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

kookv / chú em (아저씨)

Giới thiệu truyện:

"chú em ơi chú em" "sao mà gọi nhiều thế!" "em muốn ăn kem, chú dẫn em đi đi!" "thế để anh cho ăn cái kem này ngon hơn" TRỜI ƠI MỘT CHAPTER NÓ RẤT LÀ NGẮN LUÔN ĐÓ. another name: ajeossi(아저씨) start(스타트): 31.3.20 #9 kookv 24.5.20 #1 kook 23.1.21

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: