Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

| KookTae/KookV |• Text • My Brother •

Đăng bởi: Hiswag95

Cập nhật: 23-04-2019

Tag:#kooktae#kookv


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Thể loại : Loạn luân , text , 18+ . Warning : có nhiều từ ngữ thô tục , tình dục , ai không đọc được vui lòng click back .

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: