Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[Kny/alltan] [yaoi] Chết và tái sinh làm lại từ đầu(drop)

Đăng bởi: Akane_606

Cập nhật: 03-09-2020

Tag:#alltan#hài#đam


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

truyện này là alltan nên các nhân vật trong kny đều x tan mak riêng mik thì mik lái phi thuyền inotan:3 Lưu ý là có H nha,ai không thích thì nhớ lick back.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: