Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[KhôngCP]Sổ tay phản công của nam phụ (XN)_ Đường Trung Miêu

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Đường Trung Miêu Thể loại: Xuyên việt Tình trạng: Hoàn Số chương: 162c Tình trạng edit: Đang tiến hành. Ngày 10 tháng 6 bắt đầu viết. Tô tô tô, sung sướng thoải mái! 【 Khụ khụ, ta biết có chút ngắn gọn, nhưng ta đã tận lực, cầu thu lưu trốn một cái ô ô ô 】 Toàn bộ hành trình theo lộ tuyến dễ dàng thoải mái, hố phẩm có bảo hộ, các tiểu thiên sứ thích thu trốn a a đát (du ̄3 ̄)du╭ Nội dung nhãn hiệu: Hệ thống xuyên nhanh xuyên sách sảng văn. Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Đoàn Thanh Ân | vai phụ: đã định | cái khác: tô thoải mái Ngày edit: 27/7/2019 🌱Không re-up, chuyển ver. Không dùng với mục đích thương mại🌱

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: