Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Không phụ như lai không phụ nàng - Chương Xuân Di

Giới thiệu truyện:

Không phụ như lai không phụ nàng Tác giả: Chương Xuân Di seri "Bất Phụ Như Lai, Bất Phụ Khanh " gồm 3 truyện về Kuma Rarjva, Bát Tư Ba và Thương Ương Gia Thố + " Đức Phật và Nàng" + "ĐỨC PHẬT VÀ NÀNG HOA SEN XANH" +" ... "

Danh sách chương: