Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Khi au nghịch ngu làm mấy nghi thức kinh dị

Giới thiệu truyện:

Tổng hợp lại những lần au triệu hồi mấy cái nghi thức kinh dị và tiện thể hứng dẫn thêm mấy men triệu hồi lun :33

Danh sách chương: