Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

/KeZhang/ (Abo) Tình Một Đêm Cùng Alpha Vạn Tỷ

Giới thiệu truyện:

Shortfic ABO (Ver KhaChuong) Yếu tố trưởng thành Lưu Chương không nghĩ đến người mà bản thân dụ dỗ lên giường hai năm trước lại là Alpha vạn tỷ trong giới thượng lưu?

Danh sách chương: