Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[KatsuDeku] [Fanfiction] Nghe lời cậu nói

Giới thiệu truyện:

"Này... Đừng đi trước mà... Xin cậu... Tớ chỉ cần được đứng bên cạnh cậu thôi... Làm ơn đấy, làm ơn... Hãy nhìn tớ đi".

Danh sách chương: