Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[Jensoo] Tướng Công, Em là Jendeukie! (Phần 1)[End]

Giới thiệu truyện:

[Edited] Có những chuyện đã là ý trời, vốn dĩ không thể thay đổi được! Lưu ý: - Truyện chỉ mang tính chất hư cấu. - Có sử dụng yếu tố lịch sử.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: