Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Jensoo | Một Triệu Đô

Giới thiệu truyện:

Một triệu đô đổi lấy một tri kỷ, có đáng không? "Có nhiều tiền thì đáng nha." - Kim Jisoo category: fanfiction, quan hệ tiền tài, ngọt, ngược ít, H, HE,.. Focus on Jensoo

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: