Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[INTO1/ABO] Tinh

Giới thiệu truyện:

Thể loại: fanfic-abo-tinh tế-viễn tưởng. Mọi chi tiết chỉ là ảo tưởng, vui lòng không áp đặt lên người thật!!! NO CP! TÌNH HUYNH ĐỆ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MUÔN NĂM!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: