Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

【Imagine¦V,JK】[H] Ngoại Tình

Giới thiệu truyện:

~~~~~~~~~~~~~~~~ Au: AN_XoXo_61 (Đợp) Pairing:V,Jungkook x T/b Category: H, Sẽ có ngược. SE hay HE thì vẫn chưa xác định đc. Note: Cái này là H =))| nó có H đó nha =)) ~~~~~~~~~~~~~~~~

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: