Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[IDV][Joscarl] Người Diệt Quỷ Và Cậu Quỷ Nhỏ

Giới thiệu truyện:

Tôi đã từng thề với bản thân là sẽ không tha cho bất kỳ con quỷ nào Nhưng không hiểu vì sao từ khi gặp em tôi lại không thể xuống tay OCC!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: