Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

I love it when you hurt me

Giới thiệu truyện:

Mỗi khi nỗi đau về cậu ập đến, tôi không thể ngăn trái tim mình cảm thấy yêu cậu hơn. --- In a rainy Monday afternoon. (04/06/18) I will stop this whenever I want to. Writing this shit for my-lonely-self. --- images source: @p_i_g18 (twitter) - I don't have their permission yet. And finally... -Happy PRIDE MONTH-

Danh sách chương: