Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

HYYH NOTES + HIGHLIGHT REELS

Đăng bởi: colorlessnorm

Cập nhật: 23-05-2018

Tag:#bts#hyyh


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tui tổng hợp tất cả các note và vài sự kiện có mốc thời gian trong highlight reel vào theo thứ tự thời gian. Còn nhiều lỗ hổng cần Big Hit tung thêm lắm nhưng cũng 60-70% rồi. Tui dịch HER từ năm ngoái chưa beta nên còn lủng củng, sẽ vừa đọc vừa sửa liên tục nha. Đây là bản dịch qua 2-3 tầng nên tui có không đảm bảo theo bản gốc 100%, nhưng tui có check chéo nhiều nguồn để đảm bảo nội dung gần giống nhất có thể. Nên nếu thấy chỗ nào cần sửa cứ hú tui chỉnh hen. ------- Credit: HER: 养兔仙女, TXYfifteen, taejinsuga TEAR: doyou_bangtan, BTSxPando, papercrowns Dịch tiếng Việt bởi Colorless Norm

Danh sách chương: