Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

♪hyunsung♪ đồi viên vĩ

Giới thiệu truyện:

đồi viên vĩ có chàng thợ may. chàng có người chồng phụ bạc. •hyunsung •210910 ___ ✒️warning: chứa yếu tố kinh dị, máu me, tâm thần, giết người, ái tử thi và nhiều yếu tố khó nuốt khác, nếu có trái tim mỏng manh, cầu click back ✒️cảm hứng, nội dung dựa trên "thợ may dốc viên vĩ" (the tailor of enbizaka) và "bêu đầu chốn hoang vu, tại quỷ đảo" (the weathered head at onigashima)

Danh sách chương: