Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Hư Tình Giả Ý

Đăng bởi: Mozzarelluoi

Cập nhật: 20-01-2022

Tag:#abo#danmei


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Đoạn trích đặc sắc "Anh là 'Omega' của mình em" "Anh làm em không vui bao nhiêu, em sẽ làm anh khóc bấy nhiêu" "Em sẽ dùng cách khác để khiến anh khóc" "Nếu anh bất mãn đến vậy, chúng ta sẽ tiếp tục chuyện vừa nãy, làm đến khi anh thích em thì thôi" "Anh không cần thích em thật nhiều, chỉ cần một chút là đủ rồi" Lời editor: Văn án lừa tình đấy, chuyện ngọt lắm, tin mình đi 😎😎

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: