Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhân

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Y Nùng Dĩ Dực Nhân vật chính: Yến Thù x Lý Trường Thiên Ảnh bìa: Cynthia

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: