Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn / INTO9 ] Trung tâm cho thuê mỹ nam

Giới thiệu truyện:

"Công ty giải trí WJJW bị phá sản, bọn tôi đi đến toà nhà của họ để tịch thu tài sản thì nhặt được một chiếc điện thoại..." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rating: PG16 Tác giả: 长桥卧波 Dịch: @wen_zexi | Twitter Design: @jxbabimk |Twitter Fanpage: Dưới ánh Trắng có cánh Hoa đang nở Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng viết rõ nguồn khi đem ra ngoài

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: